Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
General Data Protection Regulation - GDPR

  1. Uvod

V nasi družbi se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se trudimo, da zagotovimo ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. S sledečo izjavo bi vas radi natančno obvestili o načinu zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Vetpromet za namene VetPlanet Akademie ter vaših pravicah v skladu z zakonodajo varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da si izjavo, pred aktivno privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov, natančno preberete.

Pri zbiranju in obdelavi vaših podatkov se natančno držimo Zakona o varstvu osebnih odatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Vaših podatkov ne bomo dajali v posojo, prodajali ali delili tretji osebi, razen z vašim izrecnim pisnim soglasjem ali na podlagi zakonske obveznosti. Izjemoma bomo vaše osebne podatke in informacije v zvezi z udeležbo na seminarju posredovali Veterinarski Zbornici Slovenije za namene vrednotenja izobraževalnih aktivnosti za izvajanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

2. Osebni podatki

Kaj so »osebni podatki«?

Osebni podatki so po definiciji iz 4. člena 1. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Vaši podatki se zbirajo le za sledeče namene:

  • Za potrebe izvedbe seminarjev VetPlanet Akademia in vodenja evidence o udeležencih dogodkov (vključno z izdajo ponudb, računov, potrdil o udeležbi) ter možnosti kontaktiranja v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in vašim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv, 
  • za namene trženja VetPlanet Akademie – po e-pošti ali telefonu ter o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe Vetpromet.

Z vašo aktivno privolitvijo Soglasja za obdelovanje osebnih podatkov in pravic posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih odatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) dovoljujete obdelavo vaših osebnih podatkov.

Kaj je »obdelava osebnih podatkov«?

Obdelava podatkov, po definiciji iz 4. člena 1. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov, pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Vaša privolitev je aktivna.

Za privolitev se smatra izpolnitev kontaktnih obrazcev za vpis v bazo uporabnikov VetPlanet Akademie (registracija na webinar, vpis v bazo e-naslovov, registracija na portalu) ali podpis pod Soglasjem za obdelovanje osebnih podatkov in pravic posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih odatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

3. Čas shranjevanja podatkov in izbris

Vaši podatki se shranjujejo za čas poslovnega razmerja dokler je to potrebno. V skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko kadarkoli zahtevate takojšen izbris.

4. Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

  • Pravico imate zahtevati, da popravimo oziroma dopolnimo netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
  • Pravico imate zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.
  • V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od nas imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Pravico imate zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Pravico imate zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu.

5. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov (Vetpromet, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov info@vetplanet.si.

6. Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Pravico imate dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

7. Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

8. Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.